Hiệu suất
5.0/5
Rất hài lòng5 đánh giá
  • ≤2h
    Thời gian phản hồi trung bình
  • 100.0%
    Tỷ lệ giao hàng đúng hạn
  • -
    {0} đơn hàng
Tùy chỉnh nhỏ
Tùy chỉnh từ thiết kế
Kiểm tra nguyên liệu tại chỗ
Xem tất cả năng lực đã xác minh ({capacitiesNum})

SẢN PHẨM CHÍNH

Main product
1,69 US$ - 1,85 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 3000 Cái
Trả hàng dễ dàng
Main product
0,52 US$ - 0,55 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 60000 Cái
Trả hàng dễ dàng
Main product
0,45 US$ - 0,60 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 5000 Cái
Trả hàng dễ dàng
Main product
0,33 US$ - 0,38 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 20000 Cái
Trả hàng dễ dàng
Main product
0,21 US$ - 0,55 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 1000 Cái
Trả hàng dễ dàng
14 orders
Main product
0,92 US$ - 1,22 US$
Shipping to be negotiated
Min. Order: 3000 Cái
Trả hàng dễ dàng